พบสาวพลังจิตใน Coffee Shop แห่งหนึ่ง

เป็นการจัดฉากหลอกคนรูปแบบหนึ่ง เพื่อทำคลิปไว้โฆษณาหนัง