ต่อบล็อค Tetris เป็นรูป Mario

อีกอันต่อเป็นรูป Luigi