มาดูตำราเรียนของเด็กปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2557

ตำราเรียนเกี่ยวกับ Hardware Computer และสอนการประกอบคอม หลักสูตรเมื่อ 11 ปีที่แล้ว ที่ไม่มีการปรับปรุงเลย Hardware ทุกอย่างตกรุ่นไม่มีขายในท้องตลาดแล้วด้วยซ้ำ อ่านรายละเอียดทั้งหมด <ที่นี่>