ให้จินตนาการว่าทุกคนในฉากกำลังร้องอยู่ ถึงปากจะไม่ขยับก็เหอะ