แมทซ์ประวัติศาสตร์ TIE Fighter Vs. Thai Fighter

ผลงานจาก Robot Chicken ซึ่งมุขนี้เคยเป็นมุขล้อเลียนโด่งดังจากเรื่อง Family Guy