ผู้ชายไม่ลุกให้นั่งบนรถเมล์รถไฟ

คนถ่ายรูปต้องผู้หญิงไม่ก็กระเทย ถึงจะครบสูตร

(Source)