ปากกาหุ่นยนต์ Transformers

ราคาด้ามละ 4,298 เยน สีหลักพร้อมขายเดือนก.ย.นี้ ส่วนอีก 2 สีขายเดือนต.ค.

(Source)