พาทัวร์คลังของบริจาคในศปภ.

รู้ล่วงหน้าว่าท่วมแน่ แต่ก็ไม่มีปัญญาย้ายของได้ทัน ล่าสุดก็ปล่อยให้จมน้ำไปแล้ว