เคส iPhone ลายรถ Tumbler (Batman)

สามารถยิงไฟฉายออกมาเป็นสัญญาณเรียก Batman ได้ ราคาแค่ 5,775 เยนเท่านั้น ซื้อใช้แล้วเวลาทำหล่น คงภาวนาให้ด้าน iPhone กระแทกพื้นแทน (ดูเพิ่มเติม)