ทำกรงเล็บ Wolverine แบบง่ายๆ

เตรียมอุปกรณ์แล้วก็ลงมือกันเลย