ร่มที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก!

อัดแรงลมที่ความแรง 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังไม่พัง