ถ้า Xbox 360 มีเกมแนว Smash Bros. กะเขาบ้าง

คงออกมาแบบนี้